Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ obchodu

 

Slavomíra Nagyová

Sninská 157/8

067 77  Zemplínske Hámre

IČO 44 667 710

 

Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť prevádzkovateľa, je:
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1

Táto verzia obchodu je zatiaľ určená na testovacie účely. Na stránke nie je možné zatiaľ objednávať žiadne produkty. ALE ČOSKORO BUDE :) Skryť