Kúpna cena a spôsob platby

1. Ceny za tovary ponúkané v obchode sú uvádzané bez DPH, nakoľko predávajúci nie je platcom DPH.
2. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
3. Akcie, zľavy, obchodné súťaže, či akékoľvek iné marketingové aktivity, ktoré predávajúci realizuje vo svojom obchode, a s ktorými je spojená zľava z ceny predávaných tovarov a/alebo akýkoľvek bonus ponúkaný nad rámec toho, čo predstavuje základný predajný produkt, sú kroky, ktoré predávajúci podniká na základe dobrovoľného rozhodnutia a môže ich s okamžitou platnosťou kedykoľvek zrušiť.
4. Predávajúci má právo rozhodovať o výške zliav a charaktere bonusov, ktoré ponúka vo svojom obchode.
5. Cena tovarov, ktorá je platná v čase nákupu, ktorý je ukončený kupujúcim vytvorením objednávky, je pre zmluvné strany záväzná.
6. Platba za objednaný tovar je realizovaná na dobierku alebo platbou vopred ako bezhotovostný prevod finančných prostriedkov.